Hưng Yên: Hàng loạt dự án bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ sai phạm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo kết luận thanh tra được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 26/2/2024, trong giai đoạn năm 2011 đến tháng 6/2022, công tác quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Hưng Yên còn nhiều tồn tại, thiếu sót.
Trong giai đoạn 2011 đến tháng 6/2022, công tác quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Hưng Yên vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót. Ảnh minh họa: Internet
Trong giai đoạn 2011 đến tháng 6/2022, công tác quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Hưng Yên vẫn còn nhiều tồn tại, thiếu sót. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, qua thanh tra 19 dự án sử dụng đất ở tỉnh này, có 4/19 dự án còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Đồng thời, có 1/19 dự án lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư nhưng chưa kịp thời áp dụng văn bản chuyển tiếp theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, có 7/19 dự án còn hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch xây dựng, như: thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, vị trí khu đất thực hiện dự án không phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung.

Có trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tỷ lệ 1/500 còn một số chỉ tiêu chưa bảo đảm về quy chuẩn, tiêu chuẩn, hoặc có thiếu sót về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng.

Đáng lưu ý, một số dự án thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sau đó mới được điều chỉnh, cập nhật.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, sau khi Thanh tra Chính phủ kết thúc thanh tra trực tiếp, có 2 dự án đã được UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, trong đó đã cập nhật, điều chỉnh hạn chế, thiếu sót liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng.

Đặc biệt, kết luận thanh tra chỉ ra, 16/19 dự án có hạn chế, thiếu sót trong việc xác định tiền sử dụng đất của dự án như: lựa chọn phương án định giá đất không phù hợp; phân tích, lựa chọn tài sản so sánh không bảo đảm phù hợp quy định.

Chưa hết, việc xác định doanh thu, chi phí của một số dự án không có cơ sở; việc đối trừ chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chi phí quản lý dự án bao gồm thuế VAT vào tiền sử dụng đất phải nộp không có cơ sở.

Thanh tra Chính phủ còn cho biết, việc áp dụng đơn giá, định mức, xác định khối lượng đối với một số hạng mục xây dựng trong chi phí xây dựng hạ tầng không đúng quy định; không phân bổ chi phí hạ tầng khi xác định giá đất đối với từng loại đất theo cơ cấu sử dụng đất của dự án…

Không dừng lại ở đó, có đến 5/19 dự án chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc giao đất bổ sung, trong đó có dự án giao đất từ năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm kết thúc thanh tra (tháng 5/2023) vẫn chưa phê duyệt giá đất, điển hình là Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc Khu đô thị Phố Nối.

Ngoài ra, 11/19 dự án còn chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư hoặc chưa thực hiện đúng mục tiêu ưu tiên xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trước nhà ở thương mại hoặc chưa thực hiện thủ tục nghiệm thu, quyết toán, bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, để xảy ra hạn chế, thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách lĩnh vực, Hội đồng Thẩm định giá đất Tỉnh thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Tỉnh thời kỳ có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thời và chủ đầu tư các dự án…

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo chỉ đạo Sở Xây dựng và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng thực hiện dự án khu đô thị, nhà ở của chủ đầu tư và người nhận chuyển nhượng; xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các vi phạm; hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan đến công tác cấp phép xây dựng tại các dự án…

Đồng thời, kiểm tra, rà soát và xác định lại tiền sử dụng đất tại các lần giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các dự án có hạn chế, thiếu sót; bảo đảm tính đúng, tính đủ, không để thất thoát.

"UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại hồ sơ pháp lý để đấu thầu lựa chọn lại chủ đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật... Nếu phát hiện vi phạm pháp luật về hình sự hoặc đến ngày 30/6/2025 chưa thực hiện việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định", Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Chuyên đề