Hưng Yên: Giải ngân đầu tư công 9 tháng năm 2022 ước đạt 4.207 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hưng Yên cho biết, đến hết tháng 9/2022, giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh ước đạt 4.207 tỷ đồng, bằng 101,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 43,9% tổng kế hoạch vốn.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là 9.589 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 4.149 tỷ đồng. Từ đầu năm đến hết tháng 9/2022, khối lượng thực hiện ước đạt 4.300 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 4.207 tỷ đồng, bằng 43,9% tổng kế hoạch vốn.

Sở KH&ĐT Hưng Yên cho biết, UBND Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nảy sinh một số khó khăn, chủ yếu do công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu các dự án mới và giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian. Một số dự án chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2022 còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ngoài ra, giá vật tư xây dựng thời gian qua tăng cao, nhất là sắt, thép, xăng dầu, đồng thời nguồn cung còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư