(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo mời thầu xét tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phía Bắc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án có quy mô giai đoạn 1 là 25.000m2 , giai đoạn 2 mở rộng thêm 25.000m2 được xây dựng tại làng Chía, phường Hương An, thị xã Hương Trà. 

Dự kiến, tổng mức đầu tư của Dự án tối thiểu là 25 tỷ đồng. Nhà đầu tư Dự án phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Đối tượng đăng ký dự tuyển là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã. Các đơn vị dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chí như: Nhà đầu tư phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và quản lý lò giết mổ gia súc, gia cầm; có vốn thuộc chủ sở hữu dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của Dự án và đảm bảo khả năng huy động vốn, các nguồn lực tài chính khác để thực hiện Dự án...