(BĐT) - Ngày 16/11 tới, Công ty CP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/11/2020
HTN trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

Mới đây, HĐQT Công ty cũng đã thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành hơn 16,53 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, cứ 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 17.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 281 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong quý IV/2020 đến quý I/2021.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu đạt 4.175 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 286 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt hơn 3.512 tỷ đồng doanh thu và 316,98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 84,12% kế hoạch doanh thu và vượt 10,83% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.