HoSE chuyển 2 mã cổ phiếu DAG và TNA từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định chuyển 2 mã cổ phiếu là DAG và TNA từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/5/2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, HoSE chuyển cổ phiếu DAG của Công ty CP Tập đoàn Nhựa Đông Á và cổ phiếu TNA của của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 24/5/2024.

Cổ phiếu DAG và TNA bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, cổ phiếu DAG và TNA chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 24/5/2024.

Chuyên đề