Hợp long 2 cầu đầu tiên trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (Chủ đầu tư đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua An Giang), cả 4 gói thầu của đoạn cao tốc qua An Giang đều thi công vượt tiến độ hợp đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu số 44 của Dự án thành phần 1 (từ huyện Châu Thành - huyện Thoại Sơn, dài 12,2 km), do Liên danh Công ty CP 471 - Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong thực hiện, có tiến độ giải ngân cao nhất, đạt 27,64% giá trị hợp đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thành Huy vừa thực hiện lắp dầm hợp long cầu Kênh Ngang Huệ Đức. Trước đó, nhà thầu này đã thực hiện hợp long cầu Kênh Đông 2. Với việc hợp long thêm cầu Kênh Ngang Huệ Đức, Thành Huy đã thực hiện hợp long thành công 2 cây cầu đầu tiên trên toàn tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đối với các gói thầu còn lại, Gói thầu số 42 (từ TP. Châu Đốc đến huyện Châu Phú, dài gần 17 km) đạt 12,8% kế hoạch; Gói thầu số 43 (từ huyện Châu Phú - huyện Châu Thành, dài 14 km) đạt 16,56%; Gói thầu số 45 (từ huyện Thoại Sơn - huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, dài 13,8 km) đạt 9,68%.

Chuyên đề