Hơn 8.890 tỷ đồng đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia (2022 - 2023)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022 - 2023 thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia với tổng mức đầu tư là hơn 8.890 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu số 01 Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022 - 2023 có giá là 2.902 tỷ đồng. Gói thầu số 02 Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022 - 2023 có giá 1.837 tỷ đồng. Gói thầu số 03 Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022 - 2023 có giá 4.150 tỷ đồng.

Số tiền bảo đảm dự thầu của 3 gói thầu lần lượt là 58,05 tỷ đồng; 36,748 tỷ đồng và 83,004 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thầu là trước 13 giờ 30 ngày 15/10/2021.

Chuyên đề