(BĐT) - Ban Quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn II, lần 2 Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với tổng mức đầu tư 790,615 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu HT-XD-08-01 Xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước giai đoạn II (giá gói thầu 35,061 tỷ đồng); Gói thầu HT-XD-08-02 Xây dựng tường chắn, sân lát đá (giá gói thầu 14,546 tỷ đồng); Gói thầu HT-TV-42-01 Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu HT-XD-08-01; HT-XD-08-02 (giá gói thầu 1,015 tỷ đồng).

Gói thầu HT-TV-41-01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu HT-XD-08-01; HT-XD-08-02; HT-TV-42-01 (giá gói thầu 0,111 tỷ đồng) và Gói thầu HT-BH-06 Bảo hiểm thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 0,094 tỷ đồng) sẽ được chỉ định thầu.