• Hơn 790 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

    22/07/2021 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn II, lần 2 Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với tổng mức đầu tư 790,615 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư