(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công xây lắp 3 hạng mục công trình (xây dựng cầu Đội Kỳ; nâng cấp, cải tạo đường Đội Kỳ và đường Bàn Văn Hoan; cải tạo, sữa chữa và khắc phục tình trạng ngập lụt Trường THCS Bắc Kạn) thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II với tổng mức đầu tư 585,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý 3/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Bắc Kạn sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu BKII-56 Thi công xây dựng hạng mục xây dựng cầu Đội Kỳ (giá gói thầu 94,467 tỷ đồng); Gói thầu BKII-57 Thi công xây dựng hạng mục nâng cấp, cải tạo đường Đội Kỳ và đường Bàn Văn Hoan (19,997 tỷ đồng); Gói thầu BKII-58 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục cải tạo, sữa chữa và khắc phục tình trạng ngập lụt Trường THCS Bắc Kạn (34,38 tỷ đồng); Gói thầu BKII-59 Tư vấn giám sát thi công các gói thầu BKII-56, BKII-57, BKII-58 (2,299 tỷ đồng).