(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923, với tổng mức đầu tư 576,194 tỷ đồng.
Hướng tuyến dự án

Hướng tuyến dự án

Theo Kế hoạch, 9 gói thầu sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021. Trong đó có 2 gói thầu xây lắp và 7 gói thầu tư vấn.

Ngoài Gói 02 Tư vấn khảo sát xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công dự toán tổ chức đấu thầu rộng rãi, các gói thầu còn lại đều áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.