Hơn 533 tỷ đồng mua vật tư y tế tại Bệnh viện Quân y 103

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Quân y 103 đang phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022 của Bệnh viện, với tổng dự toán 533,845 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 6 gói thầu gồm: Gói thầu 01 Bông, băng, gạc (11,307 tỷ đồng), Gói thầu 02 Vật tư tiêu hao y tế thông thường (37,978 tỷ đồng), Gói thầu 03 Vật tư cho máy (57,459 tỷ đồng), Gói thầu 04 Vật tư phục vụ kỹ thuật cao (85,66 tỷ đồng), Gói thầu 05 Vật tư can thiệp mạch (146,323 tỷ đồng) và Gói thầu 06 Vật tư kết xương sẽ lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, dự kiến mở thầu ngày 10/9/2021.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 365 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư