Hơn 522 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19, đoạn qua tỉnh Bình Định, Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90 - Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 522,87 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phạm vi đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 18km; điểm đầu tại Km90+000, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai; điểm cuối tại Km108+000, huyện Đắk Pơ. Đồng thời, xây dựng mới 3 cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định, gồm: cầu Trắng 2, cầu Nước Xanh và cầu Đồng Xiêm.

Theo đó, Ban Quản lý dự án 2 triển khai công tác lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định hiện hành. Tiến độ thực hiện dự kiến hoàn thành trước năm 2025.

Chuyên đề