(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 đợt 3 có tổng mức đầu tư 436,962 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2021, sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu. Trong đó, gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 500kV - 900MVA (323,77 tỷ đồng). Tiếp đó là Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ (51,33 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Xây lắp (18,052 tỷ đồng)...