(BĐT) - Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Cung cấp thuốc lần 3 năm 2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn ngân sách nhà nước (đối với người bệnh Covid-19) của Bệnh viện Nội tiết Trung ương với tổng dự toán là 411,595 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán Cung cấp thuốc lần 3 năm 2022 gồm Gói số 1 Thuốc generic (gồm 225 danh mục, 5 nhóm, tổng dự toán 200,03 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (89 danh mục, 211,565 tỷ đồng).

Theo Kế hoạch, việc lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi diễn ra trong quý II/2022.