(BĐT) - Sở Y tế Hải Dương đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu thuộc Kế hoạch cung ứng hóa chất, vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế Hải Dương năm 2021 - 2022, với tổng dự toán hơn 385 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu Cung ứng hóa chất, vật tư tiêu hao theo máy (giá gói thầu 175,014 tỷ đồng) và Gói thầu Cung ứng hóa chất, vật tư tiêu hao không theo máy (giá gói thầu 208,525 tỷ đồng) cùng được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 22/6 - 12/7/2021.