(BĐT) - UBND tỉnh Thái Bình vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán Mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình năm 2022 với tổng dự toán 380,603 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 01 Mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình năm 2022 (379,894 tỷ đồng) trong quý I - II/2022.

Quý I/2022 sẽ chỉ định thầu thực hiện Gói thầu số 02 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 01; Gói thầu số 03 Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01.