(BĐT) - Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao (bên mời thầu) đang tổ chức mua sắm tập trung các gói thầu thuộc Kế hoạch Mua sắm tài sản cho các đơn vị thuộc hệ thống tòa án nhân dân năm 2022, với tổng dự toán 342,409 tỷ đồng; dự kiến được mở thầu ngày 19/8/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 6 gói thầu đang được mời thầu rộng rãi, qua mạng gồm: Gói thầu số 1 Mua sắm tô 7 chỗ 1 cầu (152,64 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Mua sắm tô 7 chỗ 2 cầu (52,8 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Mua sắm tô 16 chỗ (5,5 tỷ đồng); Gói thầu số 4 Mua máy điều hòa nhiệt độ (24,62 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Máy photocopy (69,84 tỷ đồng); Gói thầu số 6 Máy vi tính và máy in (35,93 tỷ đồng).