(BĐT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án thuộc Dự án Xây dựng Nhà liên cơ quan thuộc Tổng cục TCĐLCL với tổng mức đầu tư 321,375 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2022, Tổng cục đấu thầu rộng rãi Gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (giá gói thầu 1,021 tỷ đồng). 4 gói thầu khác của Dự án được chỉ định thầu trong tháng 3/2022 gồm: Gói thầu Khảo sát địa hình; Gói thầu Khảo sát địa chất công trình; Gói thầu Giám sát công tác khảo sát xây dựng; Gói thầu Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.