Hơn 2.565 tỷ đồng phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn thuộc Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2021 của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn với tổng mức đầu tư 2.565 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chương trình tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, tăng cường quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ cho mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn của 16 tỉnh trong cả nước.

Theo kế hoạch, tháng 9/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu tư vấn gồm: Tuyển chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm đầu của Chương trình (giá gói thầu 1,699 tỷ đồng); Tuyển tư vấn cá nhân trong nước về truyền thông (giá gói thầu 0,95 tỷ đồng).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư