• Hơn 2.565 tỷ đồng phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn

    21/09/2021 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn thuộc Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2021 của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn với tổng mức đầu tư 2.565 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư