(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư quy đổi 181,253 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 5/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh; thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh (giá gói thầu 44,721 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu của Dự án (giá gói thầu 2,1 tỷ đồng).