(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên, Hà Nội vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.4/CXKO phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Dự án có tổng mức đầu tư 173,812 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý II/2021 sẽ chỉ định thầu Gói thầu số 1 Khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng TL 1/500; Gói thầu số 2 Khảo sát địa chất công trình; Gói thầu số 3 Lập định chỉ giới đường đỏ và thông số hạ tầng kỹ thuật; Gói thầu số 5 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu số 4; Gói thầu số 6 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4.

Trong quý III/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 4 Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; giám sát khoan khảo sát địa chất, khảo sát thiết kế di chuyển đường điện và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.