(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc điều chỉnh, bổ sung cho Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với tổng dự toán 164.526.264.660 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch được phê duyệt gồm 3 gói thầu, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, gồm: Gói số 1 Mua thuốc Generic (83.442.978.760 đồng); Gói số 2 Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (53.030.155.900 đồng); Gói số 3 Gói thầu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu (28.053.130.000 đồng). Hồ sơ mời thầu được phát hành từ ngày 1/6 - 23/6/2021.