(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, đến thời điểm hiện nay, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án xử lý đối với hơn 134 nghìn cơ sở nhà, đất của Trung ương và địa phương.
Hà Nội, là một trong số địa phương cơ bản đã hoàn tất việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Ảnh; Cẩm Anh

Hà Nội, là một trong số địa phương cơ bản đã hoàn tất việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Ảnh; Cẩm Anh

Cụ thể, với khối Trung ương, số cơ sở nhà, đất đã kê khai là 12.060 cơ sở; cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án xử lý đối với 10.796 cơ sở nhà, đất. Với khối địa phương, số cơ sở nhà, đất đã kê khai là 153.791 cơ sở; cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án xử lý đối với 123.247 cơ sở nhà, đất.

Một số bộ, ngành, địa phương cơ bản đã hoàn tất việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, tỉnh Quảng Trị, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng... Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp nhà, đất tại nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm; một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do quá trình sử dụng nhà, đất có tính chất lịch sử, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, quá trình xử lý phải có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị và đặc biệt là một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị chưa chủ động, quan tâm đúng mức.