(BĐT) - Hội thảo giới thiệu tổng quan chương trình phối hợp nghiên cứu với khu vực tư nhân trong khuôn khổ Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ vừa được tổ chức tại Cần Thơ.

Dự án bao gồm 2 hợp phần (hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn bằng đồng yên Nhật) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ với tổng giá trị 104 triệu USD. Hợp phần hợp tác kỹ thuật bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2016 và sẽ kết thúc vào năm 2020. Hợp phần khoản vay sẽ được bắt đầu vào cuối năm nay.