Hôm nay (30/5), Quốc hội thảo luận về chương trình giám sát năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày làm việc thứ mười (30/5), Quốc hội dành thảo luận ở hội trường về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.
Sáng nay (30/5), Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình giám sát năm 2025.
Sáng nay (30/5), Quốc hội thảo luận dự kiến chương trình giám sát năm 2025.

Buổi sáng, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Tiếp đến, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có báo cáo việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Sau đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

Chuyên đề