(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giáo dục - đào tạo (Ban QLDA) của Học viện sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nhà ký túc xá sinh viên với tổng mức đầu tư hơn 118 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 15 gói thầu. Trong đó, 4 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, còn lại đều thực hiện chỉ định thầu.

Theo kế hoạch, từ tháng 8 - 12/2017, Ban QLDA sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu tư vấn của Dự án là Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT phần thiết bị và Gói thầu Quan trắc lún, nghiêng công trình.