(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hoạt động đầu tư, xây dựng trong tháng 2/2017 chủ yếu tập trung vào thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2017, do đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 ước đạt 13.606,3 tỷ đồng. 

Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ NSNN đạt 27.819,3 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch năm và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 5.930 tỷ đồng, bằng 8,6% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2016. Vốn địa phương quản lý đạt 21.889,3 tỷ đồng, bằng 9,9% kế hoạch năm và tăng 8,8%.