Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, sử dụng chi phí trong đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.
Báo Đấu thầu có trách nhiệm thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên
Báo Đấu thầu có trách nhiệm thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT gồm 5 chương với 12 điều, có hiệu lực từ ngày 1/3/2022, thay thế các quy định tại Chương III Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Theo Thông tư, Báo Đấu thầu có trách nhiệm thu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), Báo Đấu thầu, gồm: Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là 330.000 đồng cho 1 gói thầu hoặc 1 dự án đối với 1 thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng); chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn là 165.000 đồng cho 1 gói thầu đối với 1 thứ tiếng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Bên mời thầu có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trong thời hạn tối đa là 14 ngày, kể từ ngày thông tin được bên mời thầu tự đăng tải hợp lệ trên Hệ thống. Hết thời hạn theo quy định mà không thanh toán chi phí thì bên mời thầu không được thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Chuyên đề