Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 25/1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hạn chế việc ban hành mới văn bản pháp luật. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hạn chế việc ban hành mới văn bản pháp luật. Ảnh: Lê Tiên

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ chuẩn bị Chương trình phục hồi và phát triển KTXH rất kỹ, đã báo cáo và Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24 ngày 30/12/2021 về chương trình này. Tại Kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình. Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. Chính phủ cần có nghị quyết để quyết nghị chính thức một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Nghị quyết gồm 4 phần, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết của từng bộ, cơ quan, địa phương theo lộ trình, thời gian phù hợp, đảm bảo triển khai nhanh, hạn chế tối đa việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết phải ban hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý I/2022.

Dự thảo Nghị quyết giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trong quý I/2022.

Chuyên đề