(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2017.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và căn cứ các quy định của pháp luật, theo thẩm quyền thực hiện việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, từ đó xem xét việc cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao các khu vực biển cho các công trình nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hàng hải trên địa bàn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao các khu vực biển cho các công trình nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.