(BĐT) - Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, cả nước phải có 50% tổng số xã trên cả nước đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020, nhưng tới hết tháng 6/2019, đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết tại phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, diễn ra vào sáng ngày 25/7/2019 tại Hà Nội.

Hiện cả nước đã có 5.458 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới với 19 tiêu chí cụ thể, tăng 620 xã (tương đương 6,96%) so với cuối năm 2018. Cả nước có 80/644 đơn vị cấp huyện thuộc 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (chiếm 11,6% tổng số huyện của cả nước). Bình quân các xã trên cả nước đạt 15,26 tiêu chí và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí.

Không chỉ vậy, 8 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cũng đã đạt và vượt kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 như tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất và các tiêu chí về văn hoá - xã hội - môi trường... 

Hiện cả nước cũng có nhiều địa phương có sáng kiến quan trọng triển khai như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh, xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn, bản để phù hợp với nguồn lực đầu tư và tập quán sinh hoạt của người dân (ở Thanh Hoá, Nghệ An), khai thác tiềm năng du lịch nông thôn (Lai Châu và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc)...