(BĐT) - CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG) vừa công bố chi trả cổ tức tiền mặt niên độ 2016-2017 với tỷ lệ 10% và chia thành 2 đợt, mỗi đợt 5%.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng cho đợt 1 là ngày 2/4 và thời gian thanh toán là ngày 16/4. Trong khi đó, ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán cho đợt 2 lần lượt là các ngày 14/5 và 29/5.

Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành 2 đợt chia cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 10%, HSG cũng sẽ trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành 35 triệu cổ phần. Thời gian chốt danh sách trong tháng 6 và dự kiến chi trả trước ngày 16/7.

Niên độ 2016-2017, HSG ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 26.149 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Lợi nhuận đạt 1.332 tỷ đồng, giảm 11%.

HSG đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 1.370 tỷ đồng trong niên độ 2017-2018, tăng 1,4% so với kết quả thực hiện năm trước.