Hòa Phát sẽ phát hành gần 607 triệu cp để thanh toán cổ tức 2017 cho cổ đông.
Hòa Phát trả cổ tức tỷ lệ 40% bằng cổ phiếu vào quý II hoặc III

HĐQT của CTCP Hòa Phát (HOSE: HPG) đã thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2017.

Theo đó, công ty sẽ phát hành hơn 606,8 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được nhận thêm 4 cp mới). Nguồn thực hiện được trích từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II và quý III, sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Năm 2018, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 55.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 8.050 tỷ đồng. Trái với các năm trước ban lãnh đạo Hòa Phát thường đặt kế hoạch rất thận trọng, năm nay kế hoạch lợi nhuận sau thuế cao hơn 1.000 tỷ đồng so với 2017.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết, mục tiêu năm 2018 ngoài nhiệm vụ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận như đã đề ra, tập đoàn sẽ tập trung toàn lực cho việc hoàn thành khu liên hợp gang thép Dung Quất, tạo tầm vóc mới diện mạo mới của Hoà Phát. Khi đó, doanh thu tăng gấp đôi, lợi nhuận tăng tương ứng (ít nhất gấp đôi).

Ban lãnh đạo Hòa Phát cho rằng, năm 2020 Hoà Phát sẽ lọt 50 công ty thép lớn nhất thế giới, nhất nhì Đông Nam Á.

Trong quý I, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 14% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 23% và 27% chỉ tiêu cả năm. Nhóm ngành thép duy trì mức sản lượng cao là động lực tăng trưởng chính của Hòa Phát.

Hòa Phát đã gia tăng thị phần lên trên 24%, giữ vững vị thế dẫn đầu ngành thép xây dựng trong nước. Bên cạnh đó, sản lượng xuất khẩu thép cán 3 tháng đầu năm đạt 73.000 tấn, tăng 40% so với quý I/2017, với kim ngạch trên 42 triệu đô la Mỹ. Các thị trường xuất khẩu chính gồm Úc, các nước ASEAN, Mỹ, Canada.

Theo NDH