(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa cho biết, từ ngày 3/10 - 5/11/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 452 tỷ đồng và Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư. Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án là đấu thầu rộng rãi quốc tế.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Dự án là xây dựng một khu đô thị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; văn minh, hiện đại; phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển đô thị thành phố Hòa Bình nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung; góp phần phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.