Hòa Bình chỉ đạo rà soát nguồn đất đắp phục vụ các công trình xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa có chỉ đạo việc rà soát nguồn đất đắp phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.
UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo rà soát nguồn đất đắp phục vụ cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh minh họa: Internet
UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo rà soát nguồn đất đắp phục vụ cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, các chủ đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đã xác định cụ thể vị trí, phạm vi khai thác, trữ lượng cung cấp đất đắp trong hồ sơ dự án được duyệt căn cứ quy định khác của pháp luật hiện hành để nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa xác định cụ thể vị trí, phạm vi khai thác, trữ lượng cung cấp đất đắp thì khẩn trương tiến hành lập bổ sung các vị trí khai thác đất đắp vào dự án trình thẩm định và trình HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật xong trước ngày 25/3/2023.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã có hướng dẫn thủ tục khai thác đất đắp phục vụ thi công các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, các dự án có sử dụng vật liệu đất đắp. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều lúng túng dẫn đến việc tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án với mục tiêu đảm bảo đáp ứng tiến độ thi công và giải ngân các dự án.

Chuyên đề