(BĐT) - TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, bên cạnh các rủi ro chung của hoạt động tín dụng, việc cho vay hỗ trợ lãi suất còn dễ gặp rủi ro về việc xác định sai đối tượng, đây là điều các tổ chức tín dụng (TCTD) quan ngại nhất. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, các ngân hàng đang tích cực vào cuộc, triển khai nhanh Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN.

Theo Thông tư 03/2022/TT-NHNN, ngân hàng thương mại (NHTM) lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong hai phương thức là giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số tiền vay được hỗ trợ lãi suất; hoặc ngân hàng có thể thực hiện thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Về xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất, các NHTM đăng ký kế hoạch hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước cho cả 2 năm 2022 và 2023. Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các NHTM trong 2 năm 2022 và 2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng NHTM theo đăng ký. Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các NHTM trong 2 năm 2022 và 2023 lớn hơn 40.000 tỷ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng NHTM.

TS. Nguyễn Quốc Hùng cho biết: "Thực tế, có những băn khoăn về rủi ro trong việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này. Hoạt động ngân hàng luôn có rủi ro nhưng hỗ trợ lãi suất còn có rủi ro khác là rủi ro cho cán bộ tín dụng trong việc xác định sai đối tượng. Đây là điều các ngân hàng rất quan ngại. Tuy nhiên, khi NHNN đã tổ chức quán triệt Thông tư 03, thực hiện nghị quyết của Chính phủ thì các ngân hàng quyết tâm thể hiện rõ phương án triển khai gói hỗ trợ. Để tránh rủi ro cho các TCTD khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%, NHNN cũng đã có thông tư hướng dẫn hạch toán, về phần hỗ trợ lãi suất, thông thoáng hơn so với trước, tạo điều kiện cho ngân hàng triển khai được”.

Bên cạnh đó, theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, một trong những nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là không hạ chuẩn cho vay. Chỉ khi nào doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật mới được tiếp cận nguồn vốn này. Để hạn chế rủi ro, các ngân hàng phải thẩm định đánh giá hiệu quả dự án chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Để triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ lãi suất, các ngân hàng cũng đề xuất tăng hạn mức (room) tín dụng. Theo ông Hùng, nới room chắc chắn là cần thiết để các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, mục tiêu điều hành của NHNN là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Do vậy, chủ trương nới room phải trên cơ sở phân tích, đánh giá thận trọng, linh hoạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiềm chế lạm phát trong bối cảnh vẫn chịu tác động bởi dịch Covid-19 và áp lực lạm phát là rất lớn.