(BĐT) - Dự thảo Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số (CĐS) trong doanh nghiệp (DN), hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ số hóa hoạt động kinh doanh, quy trình quản trị, công nghệ, sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Gia Khoa

Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ số hóa hoạt động kinh doanh, quy trình quản trị, công nghệ, sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Gia Khoa

Mục tiêu của Chương trình nhằm thúc đẩy CĐS thông qua chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của DN; hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình công nghệ, sản xuất; hỗ trợ CĐS toàn diện để kịp thời hỗ trợ các đối tượng này vượt qua khó khăn của đại dịch, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới.

Theo đó, đến năm 2025, có 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên cả nước được nâng cao nhận thức về CĐS; tối thiểu 500.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh được nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, tham gia các gói ứng dụng giải pháp công nghệ CĐS; tối thiểu 800 DN, 100 hợp tác xã và 4.000 hộ kinh doanh được hỗ trợ là các thành công điển hình trong CĐS…

Theo Bộ KH&ĐT, đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã khiến các cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề. Các DN với sức cạnh tranh còn thấp, chủ yếu quy mô nhỏ và siêu nhỏ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhu cầu CĐS càng trở nên cấp thiết để các cơ sở sản xuất kinh, doanh đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.