(BĐT) - Ngày 28/6 tới, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán vào ngày 12/7. Với 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 350 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, Nhiệt điện Hải Phòng đặt mục tiêu đạt 7.159 triệu kWh sản lượng điện sản xuất. Tổng doanh thu đạt 8.978,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế kỳ vọng mang về gần 210,4 tỷ đồng. Trả cổ tức tỷ lệ 8%.

Kết thúc quý I, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.990 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 22,2% kế hoạch. Tuy nhiên, Công ty lỗ hơn 11 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 200 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý, tổng tài sản của HND đạt 10.469 tỷ đồng, giảm 7% hồi đầu năm.