Trong khuôn khổ thăm chính thức Cộng hòa Áo, ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi tiếp: Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt tại Czech; tiếp lãnh đạo Công ty Vamed, Tập đoàn Tân Việt.
Thủ tướng tiếp đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt tại Czech

Thủ tướng tiếp đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt tại Czech

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp ảnh 1

Thủ tướng tiếp đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt tại Czech

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp ảnh 2

Thủ tướng tiếp đại diện Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu và Hội Người Việt tại Czech

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp ảnh 3

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Công ty Vamed

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp ảnh 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Công ty Vamed

Hình ảnh Thủ tướng tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp ảnh 5

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tân Việt

Theo VGP