(BĐT) - Ngày 11/12 tới, Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (Mã CK: HDA) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 với tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/12 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/1/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông trên để tổ chức Đại hội cổ đông bất thương lần 2 năm 2017 nhằm thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyển của đại hội.

Về tình hình hoạt động 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 128,74 tỷ đồng, tăng 11.16%; lợi nhuận sau thuế gần 10 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch đạt 210 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 17%. Như vậy, lũy kế 9 tháng 2017, Công ty đã hoàn thành 71,73% kế hoạch doanh thu và 61,36% kế hoạch lợi nhuận của năm.