HC3 trả cổ tức 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 4/6 tới, Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng (mã chứng khoán: HC3) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền; thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 17/6/2021.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 1,88 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2020 sẽ là 20% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu, vượt xa kế hoạch đề ra là 15%.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 159,9 tỷ đồng, vượt 33,3% mục tiêu đã đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 95,9 tỷ đồng, vượt tới 174% kế hoạch.

Tại ĐHCĐ thường niên vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu là 85 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 15%.

Chuyên đề