(BĐT) - Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2006 - 2015 cho thấy, các cơ quan thanh tra các cấp, các ngành của địa phương này đã tiến hành 11.315 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền là 60.464.262.247 đồng.

Tỉnh Hậu Giang cũng đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền là 11.480.324.335 đồng; đã thu hồi 7.232.820.490 đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán và kiến nghị khác số tiền là 40.243.596.000 đồng; xử lý vi phạm hành chính số tiền là 14.228.841.000 đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật 44 tập thể và 352 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 7 vụ 22 cá nhân có hành vi tham nhũng.

Báo cáo cũng cho thấy, các cấp, các ngành trong Tỉnh đã thụ lý giải quyết 10.888 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền (đạt 100%). Qua đó, phát hiện 11 vụ 26 cá nhân tham nhũng với số tiền là 1.681.363.247 đồng; đã xử lý hành chính 8 vụ 9 cá nhân, chuyển cơ quan điều làm rõ 3 vụ 17 cá nhân.

Cơ quan Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đã khởi tố điều tra 27 vụ 42 bị can, đề nghị truy tố 23 vụ 36 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp của Hậu Giang đã thụ lý 27 vụ 40 bị can, truy tố chuyển Tòa án 27 vụ 40 bị can.

Về công tác thu hồi tài sản, tổng số tài sản tham nhũng phải thu hồi trong giai đoạn 2006 - 2015 là 1.612.640.640 đồng. Tỉnh Hậu Giang đã thu hồi cho Nhà nước số tiền là 1.518.018.640 đồng, đạt 94,13%. Tuy nhiên, tỉnh Hậu Giang cho biết, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn do đối tượng tham nhũng có hành vi tẩu tán tài sản, không có khả năng khắc phục hoặc cố tình không khắc phục về tài sản liên quan đến tham nhũng do đang chấp hành hình phạt tù.