(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, có 18 cuộc thanh tra chuyên ngành và 13 cuộc kiểm tra nội bộ.
Tổng cục Hải quan tiếp tục rà soát để điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020. Ảnh: Internet

Tổng cục Hải quan tiếp tục rà soát để điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020. Ảnh: Internet

Qua đó, kiến nghị truy thu hơn 53 tỷ đồng (trong đó, số tiền thuế truy thu là hơn 47 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 5,3 tỷ đồng). Đã thu nộp NSNN hơn 68 tỷ đồng, trong đó, số tiền truy thu thuế hơn 58 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 10,3 tỷ đồng (tính cả lũy kế số thu qua công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019).

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tháng 5/2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục rà soát, đánh giá phân tích mức độ rủi ro, dấu hiệu vi phạm đối với các doan nghiệp chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành năm 2020 của Tổng cục Hải quan để điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020.

Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt trong năm 2020, đánh giá phân tích mức độ rủi ro, dấu hiệu vi phạm đối với các doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo tạm thời dừng triển khai các đoàn thanh tra chuyên ngành trong kế hoạch của Bộ trưởng đã phê duyệt và kế hoạch kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm 2020 cho đến khi hết dịch.