(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa có báo cáo về kết quả thu hồi đất dự án đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí tài nguyên đất năm 2016.

Theo báo cáo, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản chấm dứt việc triển khai dự án, quyết định thu hồi các văn bản về quy hoạch, đầu tư đất đai đối với 17 dự án (diện tích 335,35ha) do chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện dự án hoặc chậm thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai dự án.