(BĐT) - Cục Thuế Hải Phòng cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện thanh tra tại 160 doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Qua thanh tra đã tăng thu được 109,8 tỷ đồng, giảm lỗ 136,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 10,896 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hải Phòng đã hoàn thành kiểm tra tại 2.172 doanh nghiệp, đạt 103% chỉ tiêu được giao; tăng thu qua kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp và trụ sở cơ quan thuế 480 tỷ đồng, đạt 105,5% chỉ tiêu tăng thu; giảm lỗ 175,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,45 tỷ đồng.

Tổng số vụ thanh tra, kiểm tra do đơn vị thực hiện trong năm 2019 tăng 5% chỉ tiêu số lượng và tăng 29% chỉ tiêu chất lượng so với năm 2018.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hải Phòng đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế theo phương thức nhận diện rủi ro ngay tại trụ sở cơ quan thuế. 100% các doanh nghiệp đều được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định thanh, kiểm tra.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, cơ quan thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; tập trung vào những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thương mại, chuyển giá.