(BĐT) - UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo kế hoạch, từ nay đến quý I/2020, sẽ có 4 gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, trong quý II/2017, Ban Quản lý dự án (QLDA) xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp Hải Phòng - đơn vị được giao làm bên mời thầu sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công Trạm xử lý nước thải và cung cấp thiết bị xử lý.

Tiếp đó, quý III/2017, sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công xây dựng nhà điều hành, san lấp, trồng cây xanh.

Quý I/2018 và năm 2020, sẽ lần lượt tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm công trình và Gói thầu Kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng có tổng mức đầu tư là hơn 311,148 tỷ đồng. Dự án được chia thành 12 gói thầu, trong đó có 6 gói thầu thực hiện chỉ định thầu; 6 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước.