(BĐT) - Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết, UBND các quận trên địa bàn Thành phố vừa có đề xuất về việc xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường trên địa bàn 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa, tổng diện tích khoảng 52,3 ha, tổng mức đầu tư theo đề xuất khoảng 2.305 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2022 sẽ đầu tư xây dựng 17 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 15,97 ha, tổng mức đầu tư khoảng 557 tỷ đồng. Giai đoạn 2022 - 2025 sẽ đầu tư 50 công viên, vườn hoa, với diện tích khoảng 26,37 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.747 tỷ đồng.

UBND Thành phố cho biết, Sở Xây dựng đã đề xuất giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa 65 công viên, vườn hoa trên địa bàn các quận và thị trấn với tổng diện tích khoảng 2.135 ha, tổng mức đầu tư khoảng 9.497 tỷ đồng.