Hải Dương lập quy hoạch chi tiết xây dựng 4 khu dân cư mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng 4 khu dân cư, điểm dân cư mới trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

4 khu dân cư này gồm: khu dân cư mới thôn Vé và thôn Giâm Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang với diện tích khoảng 9,8 ha; điểm dân cư mới số 1 với diện tích 3,6 ha và điểm dân cư mới số 2, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang với diện tích khoảng 4,04 ha; khu dân cư mới xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ với diện tích khoảng 25,89 ha.

Kinh phí lập quy hoạch được giao cho các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của huyện, hoặc do UBND huyện kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và việc tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề